Faktor penggunaan steroid

Memang kajian antarabangsa menunjukkan bahawa makanan xxx berkorelasi dengan eksema, makanan yyy didapati meningkatkan risiko eksema, makanan zzz merupakan faktor pencetus eksema dan sebagainya.
�TETAPI, ini TIDAK bermaksud semua manusia akan memberikan tindak-balas yang sama/ serupa apabila terdedah kepada faktor-faktor tersebut. Setiap individu adalah berbeza, makamekanisme fisiologi tubuh masing-masing bereaksi berlainan apabila terdedah kepada unser luaran.��Jadi, JANGAN MENGIKUT NASIHAT/ CARA invidividu di sekililing secara membuta-tuli, CUBALAH sendiri langkah demi langkah untuk memastikan faktor pencetus masing-masing!

Faktor penggunaan steroid

faktor penggunaan steroid

Media:

faktor penggunaan steroidfaktor penggunaan steroidfaktor penggunaan steroidfaktor penggunaan steroidfaktor penggunaan steroid

http://buy-steroids.org